Naruto RPG
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Copyright
Naruto, Naruto Shippuden
© Masashi Kishimoto

Naruto RPG © LostLegend

©opyrighted
All things created on this site are the works of their respective owners, Masashi Kishimoto, LostLegend, Cloud, Masuru, Jinchuriki3, and all related topic and forum creators. Information may not be taken from forum descriptions, category descriptions, topics or posts without the creator's permission in any way, shape or form. Anyone who copies the site's content without said creators permission will be tracked down and punished.

Protected by Copyscape Duplicate Content Finder
Guest
New PM's : 0
Post Count
338
Private messages
Staff List
Administrators:
Mizuki Ohta [Head Admin]

Moderators:
Kenshin [Head Mod]

Trial Staff:
Kita Hajime [Trial Admin]
Ryuzaki [Trial Mod]
Daiko [Trial Mod]
Nova Tsuba [Trial Mod]

Approval Moderators:
Ita

NPC'ers:
Log in

HOVER TO REVEAL KAGE


Bijuu

HOVER TO REVEAL OWNER


Important Threads


Top posting users this week
35 Posts - 16%
31 Posts - 14%
27 Posts - 12%
26 Posts - 12%
23 Posts - 10%
20 Posts - 9%
19 Posts - 9%
15 Posts - 7%
13 Posts - 6%
11 Posts - 5%
Word Counter

Ban the User Above You

+115
Tsubaki Senju
Zyxis
Homura
Ryūka
Nekrun Uzumaki
Amaterasu Meijin
Yurei
Yashakure Hashibira
Lillith
Nano Gōka
Yoshimitsu
Sanae
Nova Tsuba
Hikari Namikaze
Twilight
Risako Akara
Hikari Hyuuga
Ayumi
CoCo Wei
Eiatsu
Waaiz
Green Akari
Aiko Akiyama
Kotonaru Uchiha
Kiru
Hikari Kashirama
Kaira
Tori Uzumaki
Dante Hyuuga
Sephora Hyuuga
Alice Hyuuga
Ryusei Shinkou
Matteo
Asahi Yagami
Ryukas
Cosplay Queen Saya
Kenzo Uchiha
Koroshi Uchiha
Arthur Pendragon
Kozachi Uchiha
Kozue Senju
Haru Hyuuga
Komizu
Xuro Bakuton
Haku Nara
Niento Takami
Senba Utuma
Nightshade Arashi
Omoi Yamanaka
Yuri Hyuuga
Kyofu Senju
Etherion
Gnome King Zack
Jinno Jr.
Raiden Uzumaki
Denki Hyuuga
Furozan Yuki
Ryou Hyugi
Saiyami Hyuuga
We dont use the "R" word
Itami Himitsu
Crono Guardia
Yasahiro Yagami
Denkiteki
Minorin
Demetri Kaguya <3
Orochihama
Manzo
Kyosuke Uchiha
Gilgamesh Uzumaki
Takazashi
Messiah
Vegeta
.Aiko Nara
Hotaru Aburame
Naoki Gekou
Kenjiro
Nero Yuki
Esdeath
Masterchills
Hisashi Saio
Aoba Seragaki
Xyxer
Desiree
Primrose Uchiha
Youta
Jashin Kisuke
Kalix Terumi (Wuwu)
Ayama Yukiko
Gaki Shina
Navi
Haru Glory
Demetre Hyuuga
Ganki
Yukan Nara
Hamlet Anular
Gokin Senju
Kashou Terumi
Nishitake Uzumaki
Finly
Heechul
Lyria
Echo Uchiha
Kahli
Near The Arrogant
Azure
Jurei Senju
Koneko
Linards74
Hero
The Robin Hood
Kidan Inuzuka
Impudent Nova
Kurisu "Fifi" Ametsuchi
Leji_Hyuga
119 posters
Go down
Leji_Hyuga
Leji_Hyuga
Citizen
Fame : 0
Ryo : 400
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 3:14 am
Banned for being smart .
Impudent Nova
Impudent Nova
Citizen
Fame : 0
Ryo : 10
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 4:24 am
Banned for putting "Chatroom" as your Location, it should be Chatbox
Leji_Hyuga
Leji_Hyuga
Citizen
Fame : 0
Ryo : 400
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 4:29 am
Lol banned for not having a normal avatar .
Impudent Nova
Impudent Nova
Citizen
Fame : 0
Ryo : 10
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 4:42 am
Banned for not using Caps Lock on your "a" in Clan.
Kidan Inuzuka
Kidan Inuzuka
Citizen
Fame : 0
Ryo : 250
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 5:08 am
Banned for being a kage
Leji_Hyuga
Leji_Hyuga
Citizen
Fame : 0
Ryo : 400
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 5:57 am
Banned for being a Genin .
Impudent Nova
Impudent Nova
Citizen
Fame : 0
Ryo : 10
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 6:02 am
Banned for being an Academy Student
Leji_Hyuga
Leji_Hyuga
Citizen
Fame : 0
Ryo : 400
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 6:25 am
Banned for being a dead kage .
Impudent Nova
Impudent Nova
Citizen
Fame : 0
Ryo : 10
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 6:36 am
Banned for assuming thing. (i'm not dead Razz)
Kidan Inuzuka
Kidan Inuzuka
Citizen
Fame : 0
Ryo : 250
100%

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Thu May 31, 2012 3:26 pm
banned for having the last name joker in your username
Sponsored content

Ban the User Above You - Page 2 Empty Re: Ban the User Above You

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum